Service

 

Vi ber att vänligen notera några saker vid kontakt med service.

 

Garantiservice

Ta fram garantibeviset, inköpskvittot eller annan tillförlitlig information (t.ex. husets driftsättningscertifikat) om var och när varorna köptes. Vi ber att ni läser igenom våra garantivillkor innan ni tar kontakt med oss.

Vid service, ange enhetens serienummer och modell och beskriv så noggrant som möjligt, vilken skadan är och i vilken situation det uppkom. Innan maskinen möjligen levereras till service, ska man komma överens om det med ett auktoriserat serviceställe eller med garantigivaren. Vid begäran om reparation, måste också garantivillkor och eventuella avgifter klargöras i förväg.

 

Andra reparationer:

Vid service, ange enhetens serienummer och modell och beskriv så noggrant som möjligt, vilken skadan är och i vilken situation det uppkom. Innan maskinen möjligen levereras till service, ska man komma överens om det med ett auktoriserat serviceställe eller med garantigivaren.