Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Frågor och svar om centraldammsugaren

 

Vad ska man tänka på när man ska planera in sugdosor och rörsystem för Puzer centraldammsugarsystem?

I planeringsfasen väljs först ut lämpliga platser för sugpunkter i husets planritning. Ta en skalenlig bit av ett rep och kontrollera med hjälp av den, hur långt sladden räcker från varje sugpunkt. Slangen måste nå alla vinklar och vrår utan att du behöver flytta på möbler. Man bör installera sugpunkterna så att en 8 eller 10 meters sugslang är tillräcklig. En lång 12-meters slang ska användas om man inte har hittat en lämplig placering för sugdosan. Dammrören minskar sugeffekten mindre än slang. I rörförpackning PP2 och PP3 finns rör och kopplingar för varje sugdosa. Vanligtvis får man några delar över.

 

Kan man placera centralenheten i garaget vid sidan av huset och dra rören under jord?

Detta är inte tillåtet för systemets funktionsduglighet.

 

Kan man förlänga dammslangen?

Vi rekommenderar inte att använda en slang, som är över 12 meter lång. Slangen minskar sugeffekten med 5 W/m. Dammrören med sugdosakoppling levereras i en 12-meters bit. Man kan kapa av den här slangmodellen vid behov.

Om systemet är utrustat med startknapp i städslangens handtag, är längden standard, och kan inte ändras.

 

När ska man använda en röranslutning med vassa eller planare vinklar?

Vassa 90 graders vinklar används endast i centralenhetens väggstativ, andra vid behov.

 

Finns de kompletterande produkter för dammsugning?

Ja, det finns. Föravskiljare, sopdosa, utluftsskydd och olika munstycken.

 

Kan man dra rören via krypgrund?

Ja, om man isolerar rören.

 

Hur långt från centralenheten kan man installera utloppsröret?

Den rekommenderade max. längden för Puzer standardrör (Ø42 mm) är 5 meter. Genom att expandera diametern till 50-75 mm kan man öka längden från 10 till 15 meter.

 

Hur stor är spänningen i kabeln som går till sugdosorna?

Spänningen är 24V. Det är en så kallad svagström, som inte är farlig.

 

Vad bör man tänka om man skadammsuga mycket finfördelat material, så som aska, byggnadsdamm eller gipsdamm?

Använd en Puzer-föravskiljare, som är en kompletterande produkt.

 

Kondenseras vattnet på rörens inre eller yttre yta?

Vattnet kondenseras på insidan av sugröret och på ytan av utloppsröret.

 

Hur monterar man ihop rören?

Rören kopplas ihop med hjälp av 42/42 mm kopplingar och tätningsringar. Det finns muffar i vinklar och y-grenar, dit tätningsringen sätter sig, när man har tryckt in röret hela vägen till botten. Vid montering i betong skall man förstärka fogarna med silvertejp.

 

Röranslutningar är svåra att få in. Kan man underlätta monteringen?

Ja. Man kan underlätta monteringsarbetet genom att göra ytan halt med såpvatten, eller ett speciellt smörjmedel för rörarbeten, som man kan köpa i VVS-butiker.

 

På vilken höjd på väggen ska en sugdosa installeras?

Den bästa höjden ur användarperspektiv är ca 1 meter från golvet. Sugdosan installeras så att locket öppnas nedåt.

 

Kommer det skräp och damm ut ur röret?

Från utloppsröret för en dammsugare med fyrdubbel mikrofiberpåse eller dammbehållare för en maskin med dammbehållare kommer det endast ut damm, som är osynligt för ögat och vars partikelstorlek endast är i mikrometerstorlek.